• Ховд
 • Ховд
 • Ховд
 • Ховд

Ил тод байдал

ЭРДЭНЭБҮРЭН СУМЫН 2015 ОНЫ 8-Р САРЫН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

..

Төсөв санхүү

ЭРДЭНЭБҮРЭН СУМЫН 2015 ОНЫ 7-Р САРЫН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

..

Төсөв санхүү

ЭРДЭНЭБҮРЭН СУМЫН 2015 ОНЫ 6-Р САРЫН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

..

Төсөв санхүү

ТАТВАРЫН 2015 ОНЫ 5-Р САРЫН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

..

Төсөв санхүү

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 5 САРЫН МЭДЭЭ

..

Төсөв санхүү

12 ЖИЛИЙН СУРГУУЛИЙН ТӨСВИЙН 4 САРЫН МЭДЭЭ

..

Төсөв санхүү

Эрдэнэбүрэн суман дахь Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үр өгөөж

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг зарцуулах эрх орон нутгийн удирдлага, иргэдэд ирсэн нь үнэхээр..

Төсөл хөтөлбөр, Зээл тусламж

СОЁЛЫН ТӨВИЙН ТӨСВИЙН 5 САРЫН МЭДЭЭ

..

Төсөв санхүү

12 ЖИЛИЙН СУРГУУЛИЙН ТӨСВИЙН 5 САРЫН МЭДЭЭ

..

Төсөв санхүү

Эрдэнэбүрэн сумын 2015 оны 03 сарын орлогын гүйцэтгэл

..

Төсөв санхүү

ЭРДЭНЭБҮРЭН СУМЫН 2015 ОНЫ ОРЛОГЫН ТОДОТГОСОН ТӨСӨВ

..

Төсөв санхүү

ОРОН НУТГИЙН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ТОДОТГОСОН ТӨСӨВ

..

Төсөв санхүү

ОРОН НУТАГТ ТӨСВИЙН ЭРХ НЬ ШИЛЖИЖ ИРСЭН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ТОДОТГОСОН ТӨСӨВ

..

Төсөв санхүү

ЭРДЭНЭБҮРЭН СУМЫН 2015 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН

..

Төсөл хөтөлбөр, Зээл тусламж

ЭРДЭНЭБҮРЭН СУМЫН ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

..

Тендер

Санал асуулга

Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын хөгжилд аль салбар нь чухал вэ?

 • 15.1%
  14
 • 14.0%
  13
 • 17.2%
  16
 • 49.5%
  46
 • 4.3%
  4