Ажлаас чөлөөлөх тухай Б/06

Ажлаас чөлөөлөх тухай

 

 

            Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.3 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

 

            1.Өндөр насны тэтгэвэрт гарсантай нь холбогдуулан сумын санхүүгийн албаны нягтлан бодогчоор ажиллаж байсан Д.Нямжавыг 2015 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрөөс эхлэн үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсүгэй.

 

            2.Д.Нямжавтай холбогдох данс бүртгэл, эд хөрөнгийн тооцоог бүрэн хийж дуусгахыг Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч эмч Ж.Энхцагт үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

 

ДАРГА                                               .М.БАЯНЖАРГАЛ