Тэтгэмж олгох тухай A/85

Тэтгэмж олгох тухай

 

 

            Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

            1.Хүнд өвчний улмаас таалал төгссөн Хар ус багийн иргэн Ж.Сетерхаан, Шураг багийн иргэн Б.Чойжилсүрэн, Хар ус багийн иргэн Н.Зул  нарын оршуулгын зардалд тус бүр 20000 төгрөг  /хорин мянган/-ийг буцалтгүй тусламжаар олгосугай.

 

            2. Иргэн Ж.Сетерхаан,  Б.Чойжилсүрэн,  Н.Зул  нарын оршуулгын зардалд олгох  60000 төгрөг /жаран мянган/-ийг Засаг даргын нөөц хөрөнгийн тэтгэмжийн зардлаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны ня-бо Б.Баяндалайд зөвшөөрсүгэй.

 

 

           

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                 Ц.ОТГОНБААТАР