Шагнах тухай A/87

Шагнах тухай

 

            Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2-ыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

            1. Сум орон нутгийн хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан Намарзан багийн өндөр настан, Батлан хамгаалах яамны ахмад дайчин цол шагналт, улсын тэргүүний анчин Т.Бавуугийн 85 насны хүндэтгэлийг тохиолдуулан 30000 төгрөг /гучин мянган/-өөр шагнасугай.

 

            2.Намарзан багийн өндөр настан Т.Бавуугийн 85 насны хүндэтгэлд олгох 30000 төгрөг /гучин мянган/-ийг Засаг даргын нөөц хөрөнгийн шагнал урамшууллын зардлаас гаргахыг  Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны ня-бо Б.Баяндалайд зөвшөөрсүгэй.

 

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                 Ц.ОТГОНБААТАР