Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай A/88

Үр дүнгийн урамшуулал

олгох тухай

 

 

            Монгол улсын Засгийн газрын 2012 оны 150 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

 

            1.Сумын Засаг даргатай байгуулсан гэрээгээ үр  дүнтэй биелүүлсэн тул ЭМТ-ийн эрхлэгч Ж.Энхцагт 2015 оны 2 дугаар улирлын үр дүнгийн урамшууллыг нэг сарын цалингийн 30 хувиар олгосугай.

 

            2.Сумын ЭМТ-ийн эрхлэгч Ж.Энхцагийн 2 дугаар улирлын үр дүнгийн урамшууллыг цалингаас нь тооцож олгохыг Санхүүгийн албаны ня-бо Ш.Норовхүүд зөвшөөрсүгэй.

 

 

 

           

 

 

                        ЗАСАГ ДАРГА                                             Ц.ОТГОНБААТАР