Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/89

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

            Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “а” заалтыг үндэслэн аймгийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

            1.”Ховд түншлэл-2015” үзэсгэлэн худалдаанд бэлтгэх, зохион байгуулах сумын ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

            Дарга: Д.Ууганцэцэг           Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн дарга

 

            Гишүүд:         О.Жавзанханд         МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн

                                    Ц.Гантөмөр              МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн

                                    МЭҮН-ийн эзэд

                                    Багийн Засаг дарга нар

 

            2.Ховд түншлэл-2015” үзэсгэлэн худалдаанд бэлтгэж, оролцох ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж дүнг сумын Засаг даргад тайлагнахыг ажлын хэсэг /Д.Ууганцэцэг/-т үүрэг болгосугай.

 

 

 

           

 

 

                        ЗАСАГ ДАРГА                                             Ц.ОТГОНБААТАР