Засаг даргын захирамж

Дугаар Нэр Огноо
21 Шагнах тухай №30 2015-03-06
22 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай №29 2015-03-05
23 Зөвлөл байгуулах №28 2015-03-05
24 "Хүүхэд хамгааллын хамтарсан баг" байгуулах тухай №27 2015-03-04
25 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай №26 2015-03-04
26 Сайн малчин цол олгох тухай №25 2015-02-27
27 Комисс томилох тухай №24 2015-02-27
28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай №23 2015-02-26
29 Урамшуулах тухай №22 2015-02-17
30 Ажил дүгнэх тухай №21 2015-02-16