Засаг даргын захирамж

Дугаар Нэр Огноо
31 Хөрөнгө зарлага болгох тухай №20 2015-02-13
32 Хүндэтгэл үзүүлэх тухай №19 2015-02-12
33 Шагнах тухай №18 2015-02-11
34 Шагнах тухай №17 2015-02-10
35 Ажлын хэсэг байгуулах тухай №16 2015-02-10
36 Дайчилгааны төлөвлөгөө батлах тухай №40 2015-03-23
37 ХОВД АЙМГИЙН ЭРДЭНЭБҮРЭН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА МӨРДӨЖ БУЙ ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮ 2014-12-10
38 Лимит тогтоох тухай 2015-04-06
39 Хөтөлбөрт хамрагдах малчдыг тоолох тухай 2015-04-06
40 Тэтгэмж олгох тухай 2015-04-13