Засаг даргын захирамж

Дугаар Нэр Огноо
41 Тэтгэмж олгох тухай 2015-04-17
42 Хөтөлбөрт хамрагдах малчдыг тоолох тухай 2015-04-06
43 Тэтгэмж олгох тухай 2015-04-13
44 Тэтгэмж олгох тухай 2015-04-17
45 Газар олгох тухай 2015-04-17
46 Бүтээлч ажлын хэсэг байгуулах тухай 2015-04-20
47 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2015-04-22
48 Бүлэг байгуулах тухай 2015-04-22
50 Шагнах тухай 2015-05-04
51 51 2015-05-04