Засаг даргын захирамж

Дугаар Нэр Огноо
85 Захирамж хүчингүй болгох тухай A/83 2015-07-08
86 Цол олгох тухай A/84 2015-07-10
87 Тэтгэмж олгох тухай A/85 2015-07-16
88 Ажлын хэсэг зохион байгуулах тухай A/86 2015-07-17
89 Шагнах тухай A/87 2015-07-20
90 Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай A/88 2015-07-20
91 Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/89 2015-08-10
92 Вакцинжуулалт явуулах тухай A/90 2015-08-15
93 Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/91 2015-09-07
94 Газар ашиглуулах тухай A/94 2015-09-11