Хичээл нээлтийн баяр

2015-2016 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн баяраа тэмдэглэв.