Улаанбаатар хотод Ховд аймгийг сурталчлах өдөрт манай сум амжилттай оролцлоо.