Сумын хөгжлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөр


Дугаар Нэр Огноо
13 СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХӨТӨЛБӨР 2015-2025 2014-01-01