ЭРДЭНЭБҮРЭН СУМЫН 2015 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН

  ХОВД АЙМАГ ЭРДЭНЭБҮРЭН СУМЫН  2015 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН
           
д/д Тухайн жилд хийгдэх бараа, ажлын нэр төсөл тодотгол тодотголын дүн тайлбар, тодруулга
1 Сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 25000 -25000 0 Он дамжсан
2 Баянголын машин замын эвдэрсэн хэсгийг засварлах 4965,0   4965 Он дамжсан
3 Мөстийн хөтөл,Улаан дав,Цагаан сайрын машин замын эвдэрсэн хэсгийг засварлах  20000,0   20000 Он дамжсан
4 Цэцэрлэгийн хүүхдийн амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах 6535,0   6535 Он дамжсан
5 ЭМТ-ийн амралт, чөлөөт цагийн цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах 8000,0   8000 Он дамжсан
6 Хог тээврийн техник хэрэгсэл 11787,3   11787.3 Он дамжсан
  Он дамжсан хөрөнгийн дүн 76287.3 -25000 51287.3 2014 оны дутуу
7 Хөтөлбөр, төсөл арга, хэмжээ 11100,0 -2787.3 8312,7 Монгол улсын үндэсний хөтөлбөрүүд, бусад
8 Шураг багийн Илжгэн булгийн машины зам засвар 10000,0 -1000 9000,0  машины замын эвдэрсэн хэсгийг засварлах
9 Сумын баяр наадмын зардал 7000,0 -2000 5000,0 Ардын хувьсгалын ойн баяр наадмыг тэмдэглэх
10 НӨУБ-ыг чадваржуулах 5000,0 3000 8000 Аймаг, сумын ИТХ-ын дарга нарын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
11 Баянгол багийн  мал угаах вань шинээр барих 4000,0 2000 6000,0   Ванныг шинээр барих
12 Намарзангийн шар харганы худаг засах 2000,0   2000,0 Хуучин инженерийн хийцтэй худгыг засварлах
13 Хожгор, Хонгион замын эвдэрсэн хэсгийг засварлах 4000,0   4000,0 Хожгорын болон Хонгион гүүрний баруун талын зам засварах
14 Өөлд ардын дуу сэргээн хөгжүүлэх 6000,0 -3500 2500  иргэдэд дуу дуулах, өвлүүлэх
15 Хүүхдийн цэцэрлэгт  “Авъяас хөтөлбөр” 3000,0   3000 Хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд шаардагдах  тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслээр хангах
16 “Аварга” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 14000,0   14000 Сумын 2015-2025 оны хөгжлийн төлөвлөгөө
17 Сумын баяр наадмын стадионы засвар, тохижилт 8212,7 -8212.7 0,0 Хуучин стадионыг сэргээх засварлах ажил
18 Чекист Гомбын талбайг цэцэрлэгжүүлэх 30000,0 -30000 0,0 Иргэд чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх талбай байгуулах
  2015 оны дүн  104312,7 -42500 61812.7  
  сумын нийт дүн 180600 -67500 113100