ЭРДЭНЭБҮРЭН СУМЫН ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

          ХОВД АЙМАГ ЭРДЭНЭБҮРЭН СУМЫН ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН           
                            2014 он      
д/д ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН БҮРТГЭЛ ҮНИЙН САНАЛ ШАЛГАРСАН ОРОЛЦОГЧ ШАЛГАРААГҮЙ ОРОЛЦОГЧ
байгууллагын нэр улсын бүртгэлийн дугаар регистрийн дугаар байгууллагын төрөл үйл ажиллагааны чиглэл байгууллагын хаяг холбоо барих хүний нэр утасны дугаар санал  болгож үнэ үнийн хөнгөлөлт тендерийн баталгааны дүн гэрээний нэр гэрээ байгуулах үнэ гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо гэрээ байгуулсан огноо гэрээ дүгнэх огноо шалгараагүй шалтгаан, хуулийн үндэслэл
1  цамбагаравын хурд 1630002038 4074742 хоршоо газар тариалан МАА эрдэнэбүрэн Баянгол баг Ч.Ганхуяг 94019119 14810955 Х Х хад үзүүрийн гүүр засварлах 14810955 2014.05.20 2014.05.21 2014.06.30 Г.Мөнхбат материал дутуу,"Мөнх оюу золбоо" ХХК үнэ 14924048
2 Б.Мөнхтулга Х ТБ 71091713 бүлэг МАА баянгол баг Б.Мөнхтулга 95940920 4800000 Х Х хоржигнуурын гүүр засвар 4800000 2014.05.27 2014.05.29 2014.06.26 Т.Тогтоосон материал дутуу
3 С.Өлзий Х по 46012316 бүлэг МАА Хонгио баг С.Өлзий 94347875 7999935 Х Х нарийн усны гүүр, зам засвар 7999935 2014.05.27 2014.05.27 2014.06.27 Х
4 Э.Батмөнх Х по 73080535     Хонгио баг Э.Батмөнх 99433922 1674900 Х Х Галдан бошигт хааны 370 жилийн ой 1674900 2014.07.16 2014.07.16 2014.08.16 х
5 Д.Ганхуяг Х пю 62060476     Харус баг Д.Ганхуяг   5000000 Х Х сумын 2020 он хүртэлх хөгжлийн төлөвлөгөө 5000000 2014.03.30 2014.03.30 2014.06.30 Х
7 М.Баянжаргал Х пю 59081592     Харус баг М.Баянжаргал 95198360 599000 Х Х төрийн үйлчилгээ малчны хотонд 599000 2014.10..01 2014.10.03. 2014.11.03 Х
8 Э.Батмөнх Х по 73080535     Хонгио баг Э.Батмөнх 99433922 7000000 Х Х сумын АХ-ын баяр наадам 7000000 2014.06.17 2014.06.17 2014.08.14 Х
9 "ББТЗЗТ" ХХК   4062477 ХХК         2000000 Х Х ахмад, хүүхэд залуучууд, иргэдэд соёлын үйлчилгээ 2000000 2014.03.17 2014.03.17 2014.04.17 Х
10 "Хурмастын урчууд"  9030003052 5746817 хоршоо худалдаа,  сонгино хайрхан 30-р хороо  Ц.Гантулга по 77031011 94202988 5000000 Х Х "Авьяас" хөтөлбөр 5000000  2014.04.14 2014.04.14 2014.10.14 Х
11 Л.Отгонбаяр Х по 66122718 бүлэг МАА Хонгио баг л.отгонбаяр 95948033 7950000 х х  Хонгио.Шураг багийн мал угаах ванн 7950000 2014.10.02 2014.10.03 2014.11.03 х
12 Г.Батжаргал х дю 57061017 бүлэг МАА шураг баг Г.Батжаргал 99325290 7951400 х х 7951400 2014.10.02 2014.10.03 2014.11.03 х
13 Г.Цэрэннамид х по 87013016     баянгол баг Г.Цэрэннамид 99634027 1500000 х х ИХТ нарыг чадавхжуулах 1500000 201410.15 2014.10.17 2014.11.10 х
14 Э.Батмөнх х по 73080535     Хонгио баг Э.Батмөнх 99433922 601811.94 х х хиймэл нуурын далан, шуудуу засах 601811.94 2014.06.17 2014.06.18 2014.09.18 х
15 Г.Хишигбаатар х дп 85110212 бүлэг МАА баянгол баг Г.Хишигбаатар 53080320 9965000 х х баянголын зам засвар 9965000 2014.11.06 2014.11.07 2014.12.05 Б.Ариунбаатар материал дутуу
16 Г.Уламоргил х пэ 68030818 бүлэг   Жаргалант Наран баг Г.Уламоргил 95099119 9810000 х х өвсний фонд 9810000 2014.11.27 2014.11.27 2014.12.10 Б.Батцэнгэл материал дутуу
17 "Ховд оргил" 1611003123 4069307 ХХК засвар үйлчилгээ Жаргалант Магсаржав Б.Баасанпаш 99435668 6000000 х х сургуулийн дотуур байр, заалны  цахилгааны засвар 6000000 2014.12.01 2014.12.01 2014.12.12 х
18 М.Далелхан х пл 93101432 бүлэг МАА Харус баг М.Далелхан 99577147 9000000 х х цэцэрлэгийн хүүхдийн амралт, чөлөөт цаг 9000000 2014.12.16 2014.12.16 2014.12.31 Б.Чулуунцоож материал дутуу
19 "ЭНВИСАТ" 9011227062 5363519 ХХК худалдаа Улаанбаатар хот С.Дэлгэрдалай 88067217 50000000 х х хог тээврийн хэрэгсэл 50000000 2014.12.22 2014.12.22 2015.01.22 Х
20 "Хот төлөвлөлтийн хүрээлэн" 9011317110 5535883 ХХК программ хангамж  Чингэлтэй дүүрэг 4-р хороо М.Батбаяр 319078 44920940 х 900000 сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 44920940 2014.12.22     х